Göteborg Turkiska Riksteaterförening är förening som arbetar för att den turkiska gruppen skall få tillgång till kvalitativ scenkonst med turkiska inslag. Det är viktigt för oss att svenskar och andra etniska grupper får ta del av den turkiska kulturen. Vi tror att detta kan bli en viktig mötesplats som främjar ömsesidig tolerans mellan olika grupper i samhället.